คำย่อ อักษรย่อ


  JETRO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
JETROJapan External Trade Organizationองค์การค้าภายในประเทศญี่ปุ่น