คำย่อ อักษรย่อ


  ภ.พ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ภ.พ.ภาษีมูลค่าเพิ่ม -