คำย่อ อักษรย่อ


  ASEAN ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ASEANAsian-Pacific Economic Cooperationการร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก