คำย่อ อักษรย่อ


  EGAT ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
EGATElectricity Generation Authority of Thailandการไฟฟ้าฝ่ายผลิต