คำย่อ อักษรย่อ


  PAT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PATPort Authority of Thailandการท่าเรือแห่งประเทศไทย