คำย่อ อักษรย่อ


  MEA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MEAMetropolitan Electricity Authorityการไฟฟ้านครหลวง