คำย่อ อักษรย่อ


  ET Tube ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ET TubeEndotracheal Tubeการใส่ท่อช่วยหายใจทางหลอดลม (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)