คำย่อ อักษรย่อ


  NG Tube ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NG TubeNasogastric Tubeการใส่สายยางทางจมูกถึงกระเพาะ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)