คำย่อ อักษรย่อ


  CPR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CPRCardiopulmonary resuscitationการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (การปั๊มหัวใจ) (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)