คำย่อ อักษรย่อ


  RM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
RMRepeat Medicationการให้ยาที่รักษาเหมือนเดิมกับครั้งที่แล้ว ๆ มา (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)