คำย่อ อักษรย่อ


  SO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SOSalphingo-oophorectomyการผ่าตัดรังไข่และปีกมดลูก (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)