คำย่อ อักษรย่อ


  ภ.บ.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ภ.บ.ท.ภาษีบำรุงท้องที่ -