คำย่อ อักษรย่อ


  FNA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FNAFine Needle Aspirationการใช้เข็มเจาะดูดตัวอย่างชิ้นเนื้อ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)