คำย่อ อักษรย่อ


  SB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SBSpinal Blockการฉีดยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)