คำย่อ อักษรย่อ


  IVA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IVAIntravenous anesthesiaการวางยาสลบทางหลอดเลือด (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)