คำย่อ อักษรย่อ


  Bx ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BxBiopsyการตรวจชิ้นเนื้อ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)