คำย่อ อักษรย่อ


  TR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TRTubal Resectionการทำหมัน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)