คำย่อ อักษรย่อ


  TAH ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TAHTotal Abdominal Hysterectomyการผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)