คำย่อ อักษรย่อ


  Explore lap. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Explore lap.Exploratory Laparotomyการผ่าเข้าไปในช่องท้องเพื่อผ่าตัดอวัยวะภายในช่องท้อง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)