คำย่อ อักษรย่อ


  I&D ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
I&DIncision and Drainageการผ่าเข้าไปและกรีดเอาหนองหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)