คำย่อ อักษรย่อ


  CDA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CDAChronic Dento Alveolar abscessเป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด) (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)