คำย่อ อักษรย่อ


  DC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DCDental Cariesโรคฟันผุ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)