คำย่อ อักษรย่อ


  CA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CACancerโรคมะเร็ง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)