คำย่อ อักษรย่อ


  AGE ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AGEAcute Gastroenteritisลำไส้อักเสบฉับพลัน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)