คำย่อ อักษรย่อ


  STD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
STDSexual transmitted diseaseโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)