คำย่อ อักษรย่อ


  BPH ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BPHBenign Prosthetic Hypertrophyต่อมลูกหมากโต (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)