คำย่อ อักษรย่อ


  HNP ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HNPHerniated Nucleus Pulposusหมอนรองกระดูกเคลื่อน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)