คำย่อ อักษรย่อ


  CTS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CTSCarpal Tunnel Syndromeโรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดรัด (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)