คำย่อ อักษรย่อ


  MFPS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MFPSMyofascial Pain Syndromeปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)