คำย่อ อักษรย่อ


  LBP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LBPLow Back Painปวดหลัง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)