คำย่อ อักษรย่อ


  CHF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CHFCongestive Heart Failureหัวใจวาย (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)