คำย่อ อักษรย่อ


  PVC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PVCPremature Ventriular Contractureหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)