คำย่อ อักษรย่อ


  NSTEMI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NSTEMINon-ST Elevated Myocardial Infarctionโรคหัวใจวายฉับพลัน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)