คำย่อ อักษรย่อ


  STEMI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
STEMIST Elevated Myocardial Infarctionโรคหัวใจวายฉับพลัน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)