คำย่อ อักษรย่อ


  AMI ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AMIAcute Myocardial Infarctionโรคหัวใจวายฉับพลัน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)