คำย่อ อักษรย่อ


  SVT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SVTSupra Ventricular Tachycardiaหัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)