คำย่อ อักษรย่อ


  VT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
VTVentricular Tachycardiaหัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนล่าง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)