คำย่อ อักษรย่อ


  VF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
VFVentricular Fibillationหัวใจเต้นสั่นพลิ้ว (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)