คำย่อ อักษรย่อ


  CAPD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CAPDContineous Ambulatory Peritoneal Dialysisการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)