คำย่อ อักษรย่อ


  พล.ร.1 รอ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.ร.1 รอ.กองพลทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ -