คำย่อ อักษรย่อ


  ESRD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ESRDEnd Stage Renal Diseaseโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)