คำย่อ อักษรย่อ


  CRF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CRFChronic Renal Failureไตวายเรื้อรัง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)