คำย่อ อักษรย่อ


  ARF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ARFAcute Renal Failureไตวายฉับพลัน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)