คำย่อ อักษรย่อ


  UTI ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
UTIUrinary Tract Infectionการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)