คำย่อ อักษรย่อ


  ICH ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ICHIntra cerebral hemorrhageเลือดออกในสมอง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)