คำย่อ อักษรย่อ


  SAH ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SAHSubarachnoid hemorrhageลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะราชนอยด์ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)