คำย่อ อักษรย่อ


  EDH ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
EDHEpidural hematomaเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)