คำย่อ อักษรย่อ


  SDH ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SDHSubdural hematomaเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)