คำย่อ อักษรย่อ


  CVA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CVACerebro Vascular Accidentโรคทางหลอดเลือดสมอง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)