คำย่อ อักษรย่อ


  พล.ม.2 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.ม.2กองพลทหารม้าที่ 2 -